Pohranom predmeta kod Tvrtke, Korisnik se slaže s ovim Pravilima i uvjetima pohrane plemenitih metala. 


Opće informacije 

Saiva d.o.o. (u daljenjem tekstu Tvrtka), Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb, OIB 82703642024, pruža uslugu pohrane plemenitih metala. 

Korisnik je osoba koja koristi uslugu Tvrtke za pohranu plemenitih metala.

Pružatelj sefa se smatra banka, tvrtka ili druga institucija kod koje Tvrtka koristi uslugu najma sefova za pohranu predmeta.

Predmetom pohrane se smatra zlato u polugama i/ili kovanicama, srebro u polugama i/ili kovanicama, poluge i kovanice od platine i paladija. 


Mjesto pohrane predmeta

Plemeniti metali su pohranjeni u sefovima Tvrtke na nepoznatim lokacijama zbog sigurnosnih razloga.

Tvrtka će učiniti sve potrebne radnje kako bi zaštitila vlasništvo korisnika koje se nalazi pohranjeno u sefu. Tvrtka će isto tako učiniti sve provjere kako bi bila sigurna da Pružatelj sefa ima dobar ugled i da poduzima sve radnje koje osiguravaju sigurnost prostora sa sefovima po standardu industrije. Tvrtka može biti ograničena sa Pravilima i uvjetima koje ima Pružatelj sefa. Tvrtka ne odgovara za pohranjene predmete u slučaju provalne krađe ili razbojstva na lokaciji Pružatelja sefa. 

 
Pohrana predmeta

Prilikom pohrane predmeta kod Tvrtke, Korisnik će dobiti Zapisnik o zaprimanju plemenitih metala na čuvanje u sefu, koji sadrži naziv pohranjenih predmeta, vrstu plemenitog metala, njihovu težinu, naziv talionice i potpis ovlaštenog zastupnika Tvrtke koji je zaprimio robu.

Nije moguće pohraniti predmete koji ne odgovaraju opisu Predmeta pohrane vidljive u općim informacijama ovih pravila i uvjeta.

Pohranjeni predmeti moraju biti u vlasništvu Korisnika. 

Korisnik može dodati maksimalno dvije opunomoćene osobe za podizanje pohranjenih predmeta. 

 

Podizanje pohranjenih predmeta 

Kada Korisnik odluči preuzeti predmete pohranjene u sefu, predaju se predmeti istih specifikacija koji su prethodno pohranjeni prema Zapisniku o zaprimanju predmeta. 

Primopredaja pohranjenih plemenitih metala vrši se uz predhodno dogovoreni termin  koji, zbog sigurnosnih razloga i transporta, treba biti dogovoren minimalno 24 sata unaprijed. 

Ukoliko se Korisnik odluči za dostavu pohranjenih predmeta na kućnu adresu, dužan je platiti trošak dostave. Nakon zaprimanja uplate, Tvrtka će robu otpremiti u najkraćem mogućem vremenu. 

Tvrtka zadržava pravo odgoditi primopredaju pohranjenih predmeta ukoliko nije u mogućnosti osigurati siguran transport na dogovorenu lokaciju primopredaje ili ukoliko je lokacija primopredaje ugrožena iz tehničkih razloga (prekid električne energije, kvar na alarmnom sustavu, kvar na video nadzoru itd.).

Korisnik se slaže da Tvrtka ne može biti odgovorna za sigurnost i pristup pohranjenim plemenitim metalima ako dođe do rata, prirodne nepogode, organizirane pljačke, privremene nemogućnosti pristupa sefu, padu sistema ili bilo kojem drugom događaju koji je izvan izravne kontrole Tvrtke.

Tvrtka će pohranjene predmete predati isključivo Korisniku ili opunomoćeniku. 

U slučaju smrti Korisnika, Tvrtka će pohranjene predmete predati nasljedniku na temelju rješenja o ostavinskoj raspravi. 

 

Otkup pohranjenih predmeta

Korisnik može dati pisanu instrukciju putem registrirane elektronske pošte Tvrtki o otkupu svih ili pojedinačnih predmeta pohrane. Tvrtka će u tom slučaju Korisniku poslati prijedlog Potvrde o otkupu s navedenim cijenama. Prijedlog potvrde o otkupu ima kratko vremensko ograničenje valjanosti zbog povezanosti cijene sa spot cijenama plemenitih metala. 

Tvrtka isplatu vrši isključivo na bankovni račun Korisnika. Kako bi se utvrdio stvarni vlasnik računa Korisnik je dužan dostaviti presliku potvrde o vlasništvu bankovnog računa (npr. izvadak s bankovnog računa,  preslika kartice računa). Na potvrdi mora biti vidljivo ime i prezime vlasnika, IBAN i naziv banke.

 

Naknade za pohranu predmeta

Naknada za usluge pohrane plemenitih metala nalazi se na Web-stranici Tvrtke https://www.bankazlata.com/najam-sefa/.
Vrijednost pohranjenih predmeta se računa prema spot cijeni plemenitih metala na dan izdavanja računa.
Račun za pohranu izdaje se za nadolazeće obračunsko razdoblje od 6 mjeseci.

Obračunsko razdoblje počinje od prve pohrane predmeta kod Tvrtke, a u slučaju dodatnih zahtjeva za pohranom, kalkulacija vrijednosti svih pohranjenih predmeta se zbraja i obračunava u sljedećem obračunskom razdoblju. 

Tvrtka zadržava pravo na promjenu cijene pohrane predmeta u sefu, a o većim promjenama će obavijestiti Korisnika.

 

Trajanje pohrane

Korisnik je suglasan da se usluga pohrane predmeta u sef vrši na neodređeni vremenski period. 

Dan početka korištenja usluge pohrane predmeta počinje danom zaprimanja robe u sef. 

Korisnik podizanjem svih pohranjenih predmeta automatski prekida uslugu pohrane predmeta kod Tvrtke. 

Tvrtka zadržava pravo bez obrazloženja prekinuti pružanje usluge pohrane Korisniku. Korisnik će putem registrirane elektronske pošte dobiti obavijest o prekidu usluge. Korisnik može dogovoriti preuzimanje pohranjenih predmeta u roku od 90 dana od dana zaprimanja elektronske pošte. Ukoliko Korisnik ne preuzme robu u gore navedenom razdoblju, a nije naveo opravdani razlog spriječenosti, Tvrtka zadržava pravo naplatiti penale u iznosu od 0,2%.

 

Politika privatnosti

Tvrtka odgovorno tvrdi da će prikupljene osobne podatke Korisnika koristiti samo u mjerama nužnim za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji pravni interes te za koje ima privolu Korisnika u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing. Tvrtka se obvezuje štiti osobne podatke Korisnika u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.