Pravila i Uvjeti

/Pravila i Uvjeti
Pravila i Uvjeti2019-04-12T13:53:09+02:00

Opći uvjeti poslovanja i Izjava o povjerljivosti

Molimo vas da pažljivo pročitate Opće uvjete poslovanja korištenja web stranice www.bankazlata.com i tvrtke Saiva d.o.o. u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda, dobivanja informacija o pojedinom proizvodu i ostalih usluga koje tvrtka Saiva d.o.o. nudi putem gore navedene web stranice.

Korištenjem internet stranice www.bankazlata.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, zajedno s ostalim uslugama tvrtke Saiva d.o.o., potvrđujete kako ste upoznati s ovim Općim uvjetima poslovanja te kako ste s istima suglasni.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

 • Tvrtka – trgovačko društvo Saiva d.o.o. Savska cesta 41/13, Zagreb,  Hrvatska upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, OIB 82703642024
 • www.bankazlata.com – web stranica u vlasništvu trgovačkog društva Saiva d.o.o.
 • Web-stranica – www.bankazlata.com
 • Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
 • Klijent – svaka osoba koja koristi uslugu pohrane plemenitih metala ili koja je korisnik ili kupac drugih usluga Tvrtke
 • Korištenje „bankazlata.com” – pristup stranici www.bankazlata.com radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „bankazlata.com”
 • Potvrda o otkupu – obrazac koji služi kao isprava prilikom otkupa plemenitih metala
 • Pružatelj sefa – respektabilna kompanija ili banka koja pruža najam sefa
 • Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „bankazlata.com”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
 • Plemeniti metali
  • Zlato u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije
  • Zlatne kovanice: a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki b) iskovane poslije 1800. godine c) koje trenutačno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80 % vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama
  • Srebro a) srebro u oblik poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 tisućinki
  • Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda

Opće odredbe

Web-stranica www.bankazlata.com (u daljnjemu tekstu: web-stranica) u vlasništvu je tvrtke Saiva d.o.o. (u daljnjem tekstu Tvrtka). Daljnje informacije o tvrtki nalaze se ispod:

Naziv: Saiva d.o.o.

Adresa: Savska cesta 41/13, Hrvatska

OIB: 82703642024

MBS: 040023263

Tvrtka upisana kod: Trgovački sud u Zagrebu

Račun otvoren kod: Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska

Broj računa: HR123400091117013504

Temeljni kapital: 26.000,00 kuna – uplaćeno u cijelosti

Član društva: Dr.sc. Saša Ivanović

Pravo korištenja web stranice osobno je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole Tvrtke te prihvaća da Tvrtka nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Tvrtka ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Tvrtka može uskratiti uslugu bilo kojem Klijentu u bilo kojem trenutku. Tvrtka zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje Tvrtka, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika.

Sporovi

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Izmjena općih uvjeta

Tvrtka je ovlaštena bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta poslovanja, asortiman proizvoda, druge podatke vezane uz Web stranicu kao i sav ostali sadržaj pod uvjetom javne objave na Web stranici. Korisnici su dužni prije svake posjete Web stranici pregledati sadržaj iste.

Intelektualno vlasništvo

Tvrtka je vlasnik svih sadržaja objavljenih na Web-stranici. Navedeni sadržaji smiju se koristiti samo u privatne i ne komercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog pristanka Tvrtke. Ako se sadržaj koristi u privatne i nekomercijalne svrhe, moraju se prenijeti sva upozorenja o odgovornosti i navesti ”Izvor:www.bankazlata.com”

Prilikom korištenja Web stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju. Suprotno postupanje ovlašćuje Tvrtku da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno Proizvoda koje Tvrtka nudi.

Ograničenje od odgovornosti

Tvrtka se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Web-stranici. Tvrtka zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda postavljene prema informacijama proizvođača. Svi sadržaji na Internetskoj stranici postavljeni su kako bi kupcu olakšali izbor prilikom kupovine. Za nenamjerne pogreške ne odgovaramo.

Tvrtka sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Korisniku olakšali odabir prilikom kupovine. Tvrtka ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Objavljeni podaci o kupovnim i prodajnim cijenama plemenitih metala informativne su prirode i stoga ne znače ponudu niti poziv na davanje ponuda pod objavljenim uvjetima. Jedina valjana cijena je ona iz službene ponude izdane na zahtjev Kupca.

Tvrtka nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice.

Tvrtka ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, rad, zakonitost i istinitost sadržaja na Web stranici. Također, Tvrtka ne preuzima odgovornost za moguću štetu koja može nastati radi nemogućnosti pristupa Web stranici.

U slučaju da partner tvrtka ima problema te Tvrtka nije u mogućnosti spojiti se ili doći u kontakt sa partnerom, Tvrtka ne preuzima odgovornost za moguću nastalu štetu.

Kupnja putem internet trgovine

Za kupnju plemenitih metala putem internetske trgovine na internetskoj stranici Prodavatelja www.bankazlata.com vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta. Kupac u internetskoj trgovini odabire proizvode u košaru pri čemu prijava/registracija nije neophodna. Prije naplate Kupac se mora prijaviti (ako to nije učinio prije) i potvrditi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja. Tek po obavljenim prethodnim radnjama može se izvršiti naplata te samim time i kupnja odabranih proizvoda. Prije potvrđivanja kupnje, Kupac mora pročitati Opće uvjete te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju s burzovnom cijenom, stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u košaricu za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila pri potvrđivanju kupnje. Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košarice. Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, i sl.) sklapa se ugovor između Kupca i Tvrtke. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku internetske trgovine i Općim uvjetima te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

Obvezni podaci za registraciju:

 • Ime
 • Prezime
 • e-mail adresa
 • Telefon
 • Zemlja
 • Kućna adresa
 • Grad
 • Poštanski broj
 • Zaporka

Naknade i cijene proizvoda

Pošto Tvrtka cijenu određuje prema trenutnoj spot cijeni plemenitih metala kotiranim na najvećim svjetskim burzama plemenitih metala, cijena proizvoda na internetskoj stranici se mijenja svakih nekoliko minuta i stoga se cijena koju je korisnik vidio prilikom stavljanja u košaricu može razlikovati od one koju vidi prilikom završetka kupnje.

Prilikom potvrde narudžbe, smatra se da se Kupac slaže sa cijenom proizvoda i ostalim troškovima te će mu biti izdana ponuda za kupnju.

Jednom kada je ponuda zaprimljena:

 • Cijena na ponudi važeća je 12 sati od trenutka izdavanja ponude
 • Uplate koje stignu nakon 12 sati od izdavanja ponude, a cijena plemenitog metala je narasla više od 0,2%, biti će obrađene, a za ostatak će se izdati nalog za uplatu razlike
 • Ako cijena plemenitog metala naraste više od 0,5% od trenutka izdavanja ponude do trenutka uplate na označeni bankovni račun, a unutar roka od 12 sati od izdavanja ponude, nalog će se obraditi i izdati nalog za uplatu razlike

Ako zbog tehničke poteškoće ili pada servera u trenutku narudžbe cijena proizvoda u košarici padne ispod nabavne cijene po kojoj Tvrtka nabavlja proizvod, Tvrtka zadržava pravo obavijestiti kupca o nastaloj grešci te o prestanku važenja ponude. Također, Tvrtka je dužna poštovati odluku Kupca o odustajanju od ponude ako mu nova/ispravljena cijena ne odgovara i obvezuje se napraviti povrat uplaćenih sredstava u roku od 24 sata od trenutka neslaganja Kupca s novom i ispravljenom cijenom.

Načini plaćanja

 • Virmanski

Kupac vrši plaćanje virmanskim putem po dolje navedenim uputama:

Primatelj: Saiva d.o.o., Savska cesta 41/13, Zagreb, Hrvatska:

Banka: Privredna Banka Zagreb

Broj računa: HR5623400091510544137

SWIFT: PBZGHR2X

Poziv na broj: HR00 – broj ponude

Opis plaćanja: Plaćanje po narudžbi broj (broj ponude)

Ako se plaćanje vrši u eurima, potrebno je napraviti prijenos novca putem doznake te uz gore navedene podatke treba dodati SWIFT banke i naziv banke.

 • Pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja proizvoda kod dostavljača

Plaćanje pouzećem omogućuje vam da narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja robe u našem skladištu. Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Predaja

Tvrtka je dužna predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je proknjižena uplata Kupca na račun Tvrtke. Tvrtka je ispunila obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja. Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Tvrtka se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju. Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Tvrtke obvezan Predmet pregledati te odmah obavijestiti Tvrtku o eventualnim nedostacima.

U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom nedostatku Predmeta obavijestiti Tvrtku u roku od 24 h od predaje te Predmet dostaviti o svojem trošku Tvrtki na adresu sjedišta kako bi Tvrtka provjerila Predmet.

Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati. Tvrtka nije dužna predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti ili ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti s predajom Predmeta. Ako Kupac, bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Tvrtka može Predmet poslati na adresu Kupca ako mu je cijena u potpunosti plaćena predujmom te ako Kupac predmetnu pošiljku zaprimi, smatra se da mu je Predmet uredno predan te je u tom slučaju Kupac dužan platiti izvanredne troškove dostave na njegovu adresu, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno u poslovnici tvrtke ili na neki drugi način koji je bio oslobođen plaćanja. Ako je Kupac platio 100 % predujma, a Tvrtki se Predmet vrati jer nije dostavljen Kupcu, Tvrtka ima pravo zadržati do 15 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude u svrhu naknade štete te će pozvati Kupca da se izjasni o lokaciji ili broju računa te banci kod koje se isti vodi, odnosno o načinu na koji će mu se uplatiti povrat u visini 85 % cijene navedene u ponudi. Ako se Kupac u roku od 30 dana od primitka obavijesti i upita o slanju broja računa u banci ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca, smatrat će se da je odustao od povrata istog.

Dostava i proces dostave

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se može vršiti i putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Cijene dostave istaknute su u webshopu bankazlata.com i u njima se nalazi pripadajući PDV.

Status narudžbe

Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest putem email adrese o statusu njegove pošiljke.

Povrat

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja Web-stranice koji se mogu naći na samoj Web-stranici i koji se šalju na email adresu Korisnika prilikom narudžbe proizvoda (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, Narodne novine, br. 41/2014; obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača).

Sukladno članku 77., stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu bez navođenja razloga, isključivo za robu koja nije vezana za promjene cijena na financijskim tržištima.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti isporučena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz potvrdu Korisnika da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i  deklaracijom te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Tvrtka utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

Kupac snosi trošak povrata robe.

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Temeljem odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta, uz uvjet da je Prodavatelj uredno izvršio svoju obvezu, kako cijena kupljenih proizvoda ovisi o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Tvrtke, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora.

Reklamacija

Ako ustanovite prilikom prve uporabe da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili da niste njime zadovoljni, molimo da nas kontaktirate i slijedite navedene korake.

 • Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@bankazlata.com, telefonski broj 098/500 499, putem online chata ili putem pošte, na adresu: Saiva d.o.o., Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb
 • Poslat ćemo vam potvrdu primitka reklamacije te temeljem vašeg opisa informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi ili se može za proizvod dobiti povrat novca.
 • U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja preuzima reklamirani proizvod i vraća na naše skladište.  
 • Kad proizvod stigne na skladište, šaljemo vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski na 098/500 499 ili e-mailom na info@bankazlata.com.
 • Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Tvrtka prigovore uzima vrlo ozbiljno, stoga budite sigurni da ćemo poduzeti sve mjere da u što kraćem roku riješimo moguće probleme.

Platforma za online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. godine, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupovine unutar EU,  odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje, najprije pokušajte riješiti bez uključivanja sudova.

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka dostupan je putem email adrese sasa@bankazlata.com ili na adresi sjedišta tvrtke.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

 • kada ste pristali na obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa Tvrtke odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

Kada i kako bankazlata.com prikuplja podatke korisnika?

Tvrtka prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing.

Tvrtka se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda).

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviših standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela u skladu sa zakonom dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

1. Podatke prikupljamo prilikom kupovine u bankazlata.com trgovini i u svrhu dostave proizvoda

Prilikom kupovine u bankazlata.com internetskoj trgovini tražimo od vas određene osobne podatke koje su nužne za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • U svrhu dostave proizvoda naručenog putem bankazlata.com internetske trgovine potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu).
 • Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici Hrvatske pošte s kojima Tvrtka ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem bankazlata.com internetske trgovine.
 • Tvrtka ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Tvrtka za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

2. Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate

Podaci koje primimo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

 • putem obrasca na internetskoj stranici www.bankazlata.com
 • direktno emailom
 • putem chat aplikacije Zendesk chat na internetskoj stranici www.bankazlata.com
 • telefonskim pozivom
 • uživo u poslovnici tvrtke.

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice www.bankazlata.com suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke.

3. Prilikom slanja newslettera pretplatnicima

Tvrtka prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže promotivne poruke, ponude, investicijske vijesti vezane za cijenu plemenitih metala i stanja na financijskim tržištima.

4. Prikupljanje u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketing

Tvrtka uz privolu Kupca može koristiti osobne podatke za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unapređenja odnosa s Kupcima.

Ako pristup podacima u svrhe marketinške obrade imaju treći pružatelji usluga, oni su detaljno opisani u daljnjem tekstu.

Tko su subjekti s kojima tvrtka može dijeliti osobne podatke?

1. Pružatelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka

Tvrtka surađuje s pružateljima usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte, oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja.

Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. U nastavku možete provjeriti tko su davatelji usluga trećih strana potrebnih za suradnju:

 • Mailchimp – automatizirana platforma za slanje elektroničke pošte koja nam omogućava slanje newslettera
 • Domagoj Franc – developer koji nam je izradio webshop
 • Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja.

2. Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora

Pristup bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz Tvrtku u svrhu sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno kupovine u bankazlata.com trgovini i dostavu proizvoda imaju:

 •   Računovodstvo Zdjelar d.o.o., računovodstveni servis
 •   Domagoj Franc, developer zadužen za održavanje stranice
 •   Hrvatska pošta, dostavna služba s kojom Tvrtka ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem bankazlata.com internetske trgovine.

Kako korisnici mogu ažurirati, urediti ili obrisati svoje osobne podatke?

Tvrtka prikuplja podatke korisnika u skladu s propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik može u svakom trenutku:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti
 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke
 • zaprimiti vaše osobne podatke koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način
 • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom
 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

Tvrtka može odbiti provođenje zahtjeva ako se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako primjena zahtjeva je suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), pravnih obveza ili prava i sloboda drugih.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na:

sasa@bankazlata.com ili na adresu sjedišta tvrtke Saiva d.o.o. Savska cesta 41/13, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Obrada takvog zahtjeva može biti tehnički i vremenski složen proces te je u složenim slučajevima ili u slučaju većeg broja zahtjeva potrebno duže vrijeme za obradu podataka o čemu ćemo vas obavijestiti na zakonit i siguran način.

Kako se čuva sigurnost podataka?

U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima.

Neke od mjera koje koristimo uključuju:

 • strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“
 • korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obvezom ili danom privolom Kupca
 • sigurnosni prijenos podataka
 • postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima.

Koliko dugo zadržavamo osobne podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili uništavaju na siguran način.

Najam sefa – Pohrana plemenitih metala u sef

Usluga pohrane

Tvrtka pruža uslugu pohrane Klijentovih Plemenitih metala na način da uzima  pod najam sef koji se nalazi na sigurnoj lokaciji, a koji je u vlasništvu banke ili neke druge renomirane ustanove.

Tvrtka ne posjeduje pohranjene plemenite metale koji se nalaze u sefu i oni su u punom vlasništvu Klijenta.

Klijent se upoznaje sa time da će Tvrtka učiniti sve potrebne radnje kako bi zaštitila vlasništvo Klijenta koje se nalazi pohranjeno u sefu. Tvrtka će isto tako učiniti sve provjere kako bi bila sigurna da Pružatelj sefa (u kojem je vlasništvu sef gdje su pohranjeni plemeniti metali Klijenta) ima dobar ugled i da poduzima sve radnje koje osiguravaju sigurnost prostora sa sefovima po standardu industrije. Tvrtka može biti ograničena sa Pravilima i uvjetima koje Pružatelj sefa ima.

Prilikom predaje Plemenitih metala Tvrtki u svrhu pohrane u sef, Klijent će dobiti Zapisnik o predaji plemenitih metala za čuvanje u sefu, koji će sadržavati naziv pohranjenih predmeta, njihovu čistoću, težinu, naziv proizvođača i potpis ovlaštenog zastupnika Tvrtke i Klijenta.

Cijena pohrane plemenitih metala

Cijena usluge pohrane plemenitih metala nalazi se na Web-stranici Tvrtke https://www.bankazlata.com/najam-sefa/ .

Vrijednost pohranjene vrijednosti  se računa prema prosječnoj spot cijeni u zadnjih godinu dana.

Račun za pohranu izdaje se na period od 6 mjeseci i obnavlja polugodišnje. Najmanji period pohrane je 6 mjeseci i račun se izdaje za nadolazeći period.

Tvrtka zadržava pravo na promjenu cijene pohrane plemenitih metala u sefu, a o većim promjenama će obavijestiti Klijenta.

Otkup pohranjenih plemenitih metala

Ako Klijent odluči zatražiti otkup cijelog dijela ili samo jednog dijela pohranjenih plemenitih metala, Tvrtka će mu dostaviti Potvrdu o otkupu.

Ako Klijent ne potpisuje Potvrdu o otkupu u nazočnosti nekog od djelatnika Tvrtke, isti mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika i dostavljen na adresu Tvrtke.

Tvrtka uobičajeno isplaćuje dogovoreni iznos koji se nalazi na Potvrdi o otkupu na bankovni račun Klijenta unutar 3 radna dana od dana primitka Potvrde, a u slučajevima većih iznosa može potrajati i do 10 dana.

Preuzimanje pohranjenih plemenitih metala

Preuzimanje plemenitih metala moguće je uz prethodnu najavu putem elektronske pošte na info@bankazlata.com. Elektronska adresa s koje Klijent pošalje zahtjev za podizanje pohranjenih plemenitih metala mora biti ista onoj s kojom se  klijent registrirao na Web-stranicu ili koju je ostavio Tvrtki kao kontakt.

Klijent nije u mogućnosti osobno podignuti iz sefa pohranjene plemenite metale. Jednom kada se plemeniti metali pohrane u sef,  jedino ovlašteni djelatnik Tvrtke može podignuti pohranjene plemenite metale i donijeti ih Klijentu na dogovorenu lokaciju ili ih dostaviti putem osigurane pošiljke na adresu Klijenta.

Tvrtka Klijentu uobičajeno dostavlja pohranjene plemenite metale na lokaciju ili ih šalje putem osigurane pošiljke unutar 5 radnih dana, ali u određenim slučajevima zbog spriječenosti ovlaštene osobe za pristup sefu, to može potrajati i do 10 radnih dana.

Prilikom dostave pohranjenih plemenitih metala putem osigurane pošiljke, Tvrtka će Klijentu poslati ponudu za plaćanje poštanskih troškova. Nakon što Tvrtka zaprimi uplatu, pohranjeni plemeniti metali biti će poslani Klijentu.

Tek nakon podmirivanja svih obveza, Tvrtka će predati Klijentu pohranjene plemenite metale.

Nepodmirene obveze

Tvrtka će Klijenta obavijestiti ako postoje nepodmirene obveze. Ako Klijent odbije podmiriti nepodmirene obveze, nakon isteka 180 dana od nastalog prvog dugovanja i/ili 30 dana od primanja obavijesti o dugovanju, Tvrtka ima pravo naplatiti se otkupom ili prodajom plemenitih metala od Klijenta u visini duga i troška dostave plemenitih metala (ako ima potrebe za time). Ostatak novca i preostalih plemenitih metala, Tvrtka će vratiti Klijentu.

Otkupna cijena po kojoj će Tvrtka otkupiti plemenite metale je ona iskazana na Web-stranici umanjena za 2% i zakonsku zateznu kamatu. Ako otkupljeni proizvod nije u ponudi Tvrtke, onda se uzima u obzir realna otkupna vrijednost proizvoda umanjena za 15% i zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na obustavu ili ne pružanje usluge

Tvrtka ima pravo u bilo kojem trenutku obustaviti pružati uslugu čuvanja plemenitih metala u sefu. Odluku o prestanku pružanja usluge Tvrtka će poslati Klijentu putem elektroničke pošte ili putem pošte na adresu Klijenta.

U slučaju da Klijent iz bilo kojeg razloga ne primi odluku o prestanku pružanja usluge, otkazu Ugovora upućenu poštom (pa i u slučaju da se pošta vrati s naznakom obaviješten, nije podigao pošiljku, nije tražio, nepoznat ili odselio i sl.), početak roka za podizanje pohranjenih plemenitih metala se uzima dan slanja pošte.

Rok za podizanje pohranjenih plemenitih metala je 60 dana od dana slanja obavijesti Klijentu od strane Tvrtke.

Ograničenje odgovornosti

Klijent se slaže da Tvrtka ne može biti odgovorna za sigurnost i pristup pohranjenim plemenitim metalima ako dođe do rata, prirodne nepogode, organizirane pljačke, privremene nemogućnosti pristupa sefu, padu sistema ili bilo kojem drugom događaju koji je izvan izravne kontrole Tvrtke.

 

 

Naši klijenti o nama

Nasy Nasy
Nasy Nasy
13:18 14 Sep 19
Izuzetno profesionalno odrađena kupnja kao i davanje informacija vezano za suradnju stoga sam već dva klijenta uputila na vašu adresu i dalje ću sa zadovoljstvom preporučiti vašu ponudu. 👁️👁️
Josipa Živković
Josipa Živković
12:02 06 Sep 19
Profesionalna i pouzdana usluga te spremnost na pružanje raznih korisnih informacija za "početnike" u investiranju u zlato ili srebro i odgovora na brojna pitanja. Članci koji se objavljuju na stranici su iznimno zanimljivi i korisni! Naručila sam zlatnik kao poklon i sve je prošlo super - od procesa naručivanja do brze dostave. Preporuka svima zainteresiranima.
Slavica Lupić
Slavica Lupić
20:10 09 Aug 19
Odlični članci za početnike, laka i profesionalna komunikacija.
Božidar Babić
Božidar Babić
16:33 09 Aug 19
Iznimno profesionalan pristup klijentu s fokusom na dugoročnu suradnju. Analitičari i savjetnici su dostupni za sva pitanja koja sam imao. Nakon detaljnog razgovora i pojašnjavanja svih mojih nedoumica lako sam donio odluku o kupnji zlata.
goran kovacevic
goran kovacevic
13:13 03 Jul 19
Želim pohvaliti profesionalni odnos prema klijentu. Ne mogu razumjeti radi ćega je to teško mnogim drugima?
Manuel Brkovic
Manuel Brkovic
14:29 01 Jul 19
Odlicne cijene. Osoblje je usluzno i zna odgovoriti na sva pitanja. Super brze i ugodne transakcije.
Domagoj Franc
Domagoj Franc
17:39 03 Jun 19
Osoblje je jako profesionalno, spremno odgovoriti na milion pitanja a cijene jako jako dobre!
Zadruga Miva art Belišće
Zadruga Miva art Belišće
09:26 06 May 19
Naručen dukat Franjo Josip veliki u izvrsnom stanju. Komunikacija i suradnja odlična.
Anamarija Žufić
Anamarija Žufić
20:11 11 Apr 19
Jako profesionalni i uslužni. Cijenama i uslugom daleko ispred drugih. S jednostavnošću se nose i s velikim narudžbama, a dostava izuzetno brza i učinkovita. Hvala cijelom timu Banke Zlata, sigurna sam da ćemo ubrzo poslovati ponovo.
Lorena Horvat
Lorena Horvat
14:46 05 Apr 19
Najbolje mjesto za kupiti zlato! Daleko najbolje cijene u zemlji! Toplo preporucam svima!
Slavko Lovrinovic
Slavko Lovrinovic
21:23 01 Apr 19
Ako želite da obradujete nekog jedinstvenim i vrijednim poklonom, to učinite kupnjom zlatnih poluga ili zlatnika u Banci zlata. Jer su doista jedinstveni. Obratio sam se Banci zlata za savjet,mada sam već nešto čitao o investicijskom zlatu. Uposlenici su doista ljubazni, susretljivi i uslužni u pružanju svih informacija i savjetovanju. Tako da sam još dosta naučio o Ivesticijskom zlatu. Sigurnost i isporuka su za svaku pohvalu. Moj savjet je da je najbolji poklon koji će obradovati svakog. Uvjerite se i sami. Ljubazni, strpljivi, vrlo korektni uposlenici Banke zlata, dat će vam vrlo korisne i stručne savjete, o svemu što vas interessira.
Miljenko H
Miljenko H
09:45 14 Mar 19
Suradnjom sa Bankom zlata sam jako zadovoljan, jer sam se bolje upoznao sa ulaganjem u plemenite metale, te sam uvjek dobio korektan savjet i informacije. Imaju profesionalan odnos prema klijentima i vrlo su ljubazni.
Henarro Flores
Henarro Flores
07:48 09 Mar 19
Jako sam zadovoljan u svakom pogledu. Ljubazni su, dobio sam odličan savjet za moju nedoumicu, cijene niže nego kod ostalih... U buduće kupujem kod njih.
Next Reviews